Apple USB-C to Lightning Cable – 1 meter – Bulk Original – AP-MQGJ2ZM/A/MX0K2ZM/A

Mã: APP20766 Danh mục: Loại sản phẩm: Type-C USB Cable