Samsung Super Fast Charging 2.0 Travel Adapter (45W) – EP-TA845EBE – GP-PTU020SOFBQ – Bulk Original – Black

Mã: SAM21321 Danh mục: Tình trạng: Bulk OriginalLoại sản phẩm: Charger TravelMàu sắc: BlackModel: 45WPart: Brand: