Veger (C10) Fast Charging Powerbank Built-in 4 Cables – 10.000mAh – Black

Mã: VEGER21351 Danh mục: Loại sản phẩm: Charger Power BankMàu sắc: Black