Veger (C20) Fast Charging Powerbank Built-in 4 Cables – 20.000mAh – Black

Mã: VEGER21352 Danh mục: Loại sản phẩm: Charger Power BankMàu sắc: Black