Veger (S11) Fast Charging Mini Powerbank Digital – 10.000mAh – Black

Mã: VEGER21355 Danh mục: Loại sản phẩm: Charger Power BankMàu sắc: BlackModel: 10.000mAh - Ultra Slim